[gtranslate]

Ventilatsiooni Kaamerauuringud

Ventilatsiooni Kaamerauuringud

Vendipuhastus OÜ pakub Teile parimat kaamerauuringu teenust, mida on soovitatav teha pärast ventilatsiooni lõõride puhastust. Ventilatsiooni lõõridest saadud videode põhjal koostatakse Teile täpne aruanne. Kaamerauuringu tulemusel koostatud aruanne annab Teile ülevaate ventilatsioonilõõride seisukorrast: – Millist lõõri milline korter tegelikult kasutab? Kas on omavoliliselt lõõri tehtud juurde avasid? Kas mitu korterit kasutab ühte ja sama lõõri? See on tuleohtlik ja soovituslik paigaldada korteritesse tuletõkkeplafoonid. Samuti on see põhjuseks, miks levivad korterisse teise korteri lõhnad.

– Kas ja millised lõõrid on ummistunud? Lõõri võivad olla sisse kukkunud kivid, linnupesad. Lõõridest võib leida ka ehitusmaterjalide jääke, mis on sinna sattunud kas katuse renoveerimise või elanike poolt tehtud remondi tõttu. Ummistused tuleks eemaldada, kuna need takistavad õhu liikumist. – Kas lõõrides on mõrasid/pragusid? See on tuleohtlik ja soovituslik paigaldada korteritesse tuletõkkeplafoonid. – Kas lõõrides on armatuure või kaableid? Seetõttu ei saa lõõre täies ulatuses puhastada. – Kas lõõrid on saanud puhastustööde käigus puhtaks? Mis põhjustel ei ole saanud puhtaks? Nii saame kontrollida ka oma töö kvaliteeti ja vajadusel teha järelpuhastust.- Kas lõõre saab kasutada maja ventilatsioonisüsteemide renoveerimisel?

– Millist lahendust on mõistlik kasutada maja sisekliima parandamiseks/muutmiseks?