[gtranslate]

Ventilatsiooni hooldus

1. OBJEKT:

2. SEADMETELE TEOSTATAVAD TÖÖD

2.1 Iga tähtajalise hoolduskorra ajal hooldustööd järgmistele seadmete osadele: Seadmetele teostatavad hooldustööd

1. Välisõhuresti kontroll ja puhastus
2. Värskeõhu kambrite kontroll ja puhastus
3. Seadme klappide kontroll ja puhastus
4. Tuletõkkeklappide kontroll
5. Filtrite kontroll ja vahetus vastavalt vajadusele või kokkuleppele
6. Kasutatud filtrite utiliseerimine
7. Külmakaitseseadmete kontroll
8. Soojusvahetite kontroll ja puhastus
9. Mõõteosade kontroll
10. Ventilaatoriosade kontroll
11. Rihmade pingutamine, joondamine ja vahetus vastavalt vajadusele
12. Õhuniisutite kontroll ja puhastus
13. Ventilatsiooniagregaatide ja õhukanalite puhastamine
14. Kaamerauuringud enne ja pärast puhastamist ning saadud tulemuste salvestamine DVD-le.

3. HOOLDUSTÖÖDE TEOSTAMISE KORD

3.1 Seadmete tähtajalist kontrolli teostatakse vastavalt ettenähtud hooldeaegadele ja kokkuleppele.
3.2 Koostatakse hooldustööde üleandmis ja vastuvõtmis akt, mis allkirjastatakse mõlemapoolselt.